ถามแพทย์

  • ฉีดยาคุมช่วงไข่ตกได้ไหม? ค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไร?

  • ฉีดยาคุมช่วงไข่ตกได้ใหมคับคุมได้ใหมไช้ค่าใช้จ่ายกี่บาท

    สวัสดีครับ

    ยาฉีดคุมกำเนิด

    การฉีดยาคุมกำเนิดชนิด 3 เดือน หรือ DMPA นั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพการคุมกำเนิดที่ดีเทียบเท่ากับ การผ่าตัดทำหมัน อัตราการตั้งครรภ์ในช่วง 1 ปีแรกอยู่ที่ 0.1% และ 0.4% ในปีที่สองทั้งนี้ความล้มเหลวของการคุมกำเนิดนั้น เกิดได้จากเทคนิดการฉีดยาไม่ถูกต้อง เช่น ฉีดยาไม่เข้าชั้นกล้ามเนื้อ หรือมีการนวดบริเวณที่ฉีดทำให้ได้ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร

    การเริ่มฉีดยาคุมกำเนิดเข็มแรก แนะนำให้ฉีดภายใน 5 วันหลังจากวันที่ประจำเดือนมา จะสามารถคุมกำเนิดได้ทันที แต่หากฉีดช่วงอื่นจะต้องมีการคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย เช่น ใช้ถุงยางอนามัย ในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังจากฉีด เนื่องจากในช่วงนี้ฮอร์โมนยังไม่คงที่ เปอร์เซ็นการตั้งครรภ์ยังคงสูงกว่าที่กล่าวมาในข้างต้น ส่วนราคาจะขึ้นอยู่กับแต่ละที่โดยราคาจะอยู่ในหลักร้อยครับ