ถามแพทย์

 • เจ็บช่วงอกบ่อยมาก หายใจเร็ซ หอบเหนื่อยง่าย มือสั่น เป็นอาการอะไร

 • สวัสดีคับ คือช่วงนี้เจ็บในซวง อก บ่อยมาก แต่ไม่มีอาการไอ มีไข้เสมหะ เล็กน้อย หายใจเร็ว หอบเหนื่อยง่าย บางครั้งเจ็บมาก มือสั่นเอง ทฝถ้ากิสข้าวช้า จะเจ็บขึ้นทุกครั้ง เป็นมานานแล้วคับ

  สวัสดีครับ คุณ กิมหันร์ พ่อบ้านใจกล้า

  อาการเจ็บในทรวงอก ร่วมกับหายใจหอบเหนื่อย อาจเกิดจากความผิดปกติในหัวใจ หรือ ระบบทางเดินหายใจ อาทิเช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หอบหืด กรดไหลย้อน เป็นต้นครับ

  เบื้องต้น ขอให้พักผ่อน หลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการ และรับประทานอ่อนๆ ให้ตรงเวลา

  อย่างไรก็ดี หากยังมีอาการเจ็บหน้าอก ใจสั่น หรือ หายใจหอบเหนื่อย แนะนำให้พบแพทย์เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติมดีกว่าครับ เพราะโรคหัวใจหรือโรคในระบบทางเดินหายใจควรได้รับการรักษาทันที เพื่อไม่ให้อาการแย่ลงไปอีกครับ

  สวัสดีครับ คุณ กิมหันร์ พ่อบ้านใจกล้า

  อาการเจ็บในทรวงอก ร่วมกับหายใจหอบเหนื่อย อาจเกิดจากความผิดปกติในหัวใจ หรือ ระบบทางเดินหายใจ อาทิเช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หอบหืด กรดไหลย้อน เป็นต้นครับ

  เบื้องต้น ขอให้พักผ่อน หลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการ และรับประทานอ่อนๆ ให้ตรงเวลา

  อย่างไรก็ดี หากยังมีอาการเจ็บหน้าอก ใจสั่น หรือ หายใจหอบเหนื่อย แนะนำให้พบแพทย์เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติมดีกว่าครับ เพราะโรคหัวใจหรือโรคในระบบทางเดินหายใจควรได้รับการรักษาทันที เพื่อไม่ให้อาการแย่ลงไปอีกครับ