ถามแพทย์

 • อายุ16 รู้สึกว่าอยากจะร้องไห้ตลอดเวลา รู้สึกเหนื่อยล้า รู้สึกผิดหวัง ควรทำอย่างไร

 •  Khun'n Loy'y
  สมาชิก
  สวัสดีครับผมอายุ16 ผมรู้สึกว่าผมอยากจะร้องให้ตลอดเวลา รู้สึกเหนื่อยล้า รู้สึกผิดหวัง เมื่อมีปัญหาเข้ามาผมอยากจะหลีกหนีปัญหาไปให้ไกลแต่ปัญหานั้นกลับเข้ามาหาผมตลอดผมอยากทราบว่าผมควรทำยังไง??
  Khun'n Loy'y  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Khun'n Loy'y

  อาการดังกล่าวมา อาจเป็นอาการแรกเริ่มของภาวะซึมเศร้า โรคซึมเศร้า ความผิดปกติทางอารมณ์ ซึ่งอาจมีปัจจัยกระตุ้นจากความเครียด ความผิดหวังในชีวิตได้

  ภาวะซึมเศร้าคือการที่มีความรู้สึกเศร้า เครียดจากเรื่องต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องส่วนตัว เรื่องในครอบครัว หรือการทำงาน ทำให้มีความรู้สึกไม่อยากจะทำอะไร ไม่อยากเข้าสังคม  คิดมาก ร้องไห้คนเดียว รู้สึกเบื่อต่อสภาพความเป็นอยู่ ซึ่งภาวะซึมเศร้าจริงๆแล้วเป็นภาวะที่เกิดได้กับคนทั่วไปในสภาวะที่ต้องเผชิญกับความเครียด ความกดดัน แต่ในคนทั่วไปจะค่อยๆดีขึ้นเองเมื่อเวลาผ่านไป จะไม่เป็นเรื้อรัง จนรบกวนชีวิตและการเรียน การทำงาน

  การวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้านั้น ก็คือมีภาวะซึมเศร้าติดต่อกันอย่างน้อย 2 อาทิตย์ขึ้นไป โดยไม่มีช่วงที่ดีขึ้นเลย มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย อาจมีอาการเบื่ออาหาร หรือในบางรายก็จะไปรับประทานทานอาหารมากขึ้น น้ำหนักเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอนน้อยหรือนอนมากกว่าปกติ และเก็บตัวมากจนไม่ออกไปทำงาน ไม่ออกไปเข้าสังคม 

  แนะนำว่าถ้ามีปัญหาดังกล่าวติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ ไม่มีช่วงที่ดีขึ้นเลย ควรไปพบจิตแพทย์เพื่อประเมินสภาพจิต และเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสม

  การดูแลตัวเองเบื้องต้น พยายามหากิจกรรมที่ชอบทำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องเศร้า พูดคุยกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่เราไว้ใจได้เพื่อระบายความทุกข์ ไม่ควรเก็บตัวอยู่คนเดียวนานจนเกินไปเพราะจะทำให้ฟุ้งซ่านมากขึ้น