ถามแพทย์

 • อายุ 31 ปี จำเป็นต้องตรวจไหม 1.คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 2.อัลตราซาวด์ท้องส่วนล่าง 3.มะเร็งปากมดลูก

 •  Pingping66
  สมาชิก

  ได้แพคเกจตรวจสุขภาพมา แต่บางรายการไม่แน่ใจว่าจำเป็นสำหรับเราหรือไม่ รบกวนคุณหมอพิจารณา 3 รายการนี้ ให้หน่อยนะคะ อายุ 31 ปี
  1.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  2.อัลตร้าซาวช่องท้องส่วนล่าง
  3.มะเร็งปากมดลูก(ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์) 

  ขอบคุณค่ะ 

  สวัสดีค่ะ คุณ Pingping66,

                       หากอายุ 31 ปี

                       1. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หากวัดความดันโลหิตได้ปกติดี คือมีค่าความดันโลหิตตัวบนไม่มากกว่า 120 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันโลหิตตัวล่างไม่มากกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักอยู่ที่ 60-100 ครั้งต่อนาที เต้นสม่ำเสมอดี และไม่มีอาการต่างๆ เช่น ใจสั่น แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก หน้ามืด วูบเป็นลม เป็นต้น ก็ไม่จำเป็นต้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะ

                       2. อัลตราซาวช่องท้องส่วนล่าง หากประจำเดือนมาสม่ำเสมอทุกรอบเดือน ปริมาณประจำเดือนไม่มากจนเกินไป (เช่นมากจนต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 2 ชั่วโมง) และในแต่ละรอบมาไม่นานเกิน 7 วัน ไม่มีปวดท้องมากขณะมีประจำเดือน ไม่มีปวดท้องน้อยในระหว่างรอบประจำเดือน ปัสสาวะเป็นปกติดี ก็ไม่จำเป็นต้องตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่างค่ะ

                       3. มะเร็งปากมดลูก หากไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลย ก็ไม่จำเป็นต้องตรวจค่ะ เพราะโรคมะเร็งปาดมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV ซึ่งติดต่อมาจากการมีเพศสัมพันธ์ค่ะ