ถามแพทย์

  • โรคเบาหวาน ความดันสูง ความดัน 140/80 การเต้นหัวใจ 111 ผิดปกติไหม

  • เป็นโรคเบาหวาน ความดันสูง ความดัน140/80การเต้นหัวใจ111ผิดปกติไหมคะ

    คุณ วิษณุ

    ความดันที่ปกติ ปัจจุบัน วงการแพทย์ให้ที่ ไม่เกิน 130/80 ขณะตื่นนอน  และขึ้นกับอายุด้วย ถ้าคนสูงอายุ อาจยอมรับได้ที่ 140/90 ครับ 

    หัวใจปกติ จะเต้น ระหว่าง 72-84 ครั้งต่อนาที   ถ้าของคุณ 111 ก็ผิดปกติ ควรกลับไปพบแพทย์ ครับ สาเหตุของหัวใจเต้นเร็วอาจเกิดจากในตัวหัวใจเอง  มีโรคลิ้นหัวใจรั่ว ใกล้หัวใจล้มเหลว โรคไทรอยด์เป็นพิษ   การได้รับยาบางอย่าง ยาเสพติด  บุหรี่ ทานเหล้า    หรือ ความเครียดวิตกกังวลก็ทำให้ใจสั่น  การขาดการพักผ่อนน้อย ออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ  โลหิตจาง ขาดวิตามิน B