ถามแพทย์

 • ต้องตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน จะมีการตรวจหาสารเสพติดกัญชาไหม ใช้กัญชาเพื่อรักษาอยู่

 •  Parisa
  สมาชิก
  ก่อนเริ่มงานที่ทำงานจะให้ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ไม่ทราบว่าการตรวจสุขภาพจะตรวจสารเสพติดจากกัญชาด้วยไหมคะ หรือตรวจแค่ยาม้า เนื่องจากมีอาการนอนไม่หลับ วิตกกังวล ใช้กัญชาแล้วดีขึ้น แต่ไม่ได้ไปรับบริการคลีนิคกัญชาอย่างถูกต้อง

  สวัสดีค่ะ คุณ Parisa,                   

                      การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มทำงานนั้น จะแตกต่างกันไปในแต่ละที่ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นงานอะไร และขึ้นอยู่กับการกำหนดของนายจ้างด้วย อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่ มักจะไม่ได้ตรวจหาสารเสพติดกัญชา แต่มักตรวจหาสารเสพติดประเภท Methamphetamine มากกว่า แต่ในบางสถานที่ ก็อาจตรวจทั้ง 2 ชนิดก็ได้

                      ทั้งนี้ หากใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคอยู่ คือมีอาการนอนไม่หลับ ซึ่งได้ไปรับบริการจากคลินิกที่เปิดอย่างถูกต้อง ก็สามารถขอใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่ามีการใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคอยู่ได้ค่ะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ หากเกิดมีการตรวจขึ้นมาค่ะ