ถามแพทย์

  • ตรวจเลือดก่อนเข้าเรียน ปวช.ปวส. จะหาเชื้ออะไรบ้าง

  •  นันท กานต์'
    สมาชิก
    อยากทราบว่าตรวจเลือดก่อนเข้าเรียน ปวช.ปวส. จะหาเชื้ออะไรบ้างค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ นันท กานต์'

                          การตรวจร่างกาย ตรวจเลือด หรืออื่นๆ ก่อนการเข้าเรียน จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละวิทยาลัย ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน และอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขาที่จะเข้าเรียนด้วยค่ะ หากต้องการทราบ ก็อาจดูในใบรายละเอียดว่าทางวิทยาลัยได้กำหนดให้ตรวจอะไรบ้างค่ะ แต่โดยส่วนใหญ่ มักตรวจดูว่ามีการติดเชื้อวัณโรคหรือไม่ ซึ่งจะตรวจจากการเอ๊กซเรย์ปอด ไม่ได้ตรวจจากเลือดค่ะ  ส่วนการติดเชื้อโรคอื่นๆ นั้น มักไม่ได้ตรวจ แต่หากเป็นบางสาขาวิชา เช่น สาขาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร ก็อาจมีการตรวจดูการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีด้วย เป็นต้น