ถามแพทย์

 • จากภาพ x-ray เห็นแค่ส่วนล่าง สามารถบอกได้ไหมว่ากระดูกไม่คด

 •  Master
  สมาชิก
  จากภาพ x-ray เห็นแค่ส่วนล่าง สามารถบอกได้ไหมว่ากระดูกไม่คด

  สวัสดีค่ะ คุณ Nat Tanumonthon,

                    หากหมายถึงกระดูกสันหลัง ซึ่งจะแบ่งออกเป็นส่วนคอ ส่วนอก และส่วนท้อง หากมีกระดูกสันหลังส่วนหลังคด การเอ๊กซเรย์ช่องท้องส่วนล่างก็อาจเห็นได้ แต่หากเป็นกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนคอ การเอ๊กซเรย์ปอดก็จะสามารถเห็นได้ 

                   อย่างไรก็ตาม การตรวจว่ามีกระดูกสันหลังคดหรือไม่ แพทย์จะอาศัยการตรวจร่างกาย โดยการสังเกตจากภายนอก เช่น มีแนวกระดูกสันหลังไม่ตรง ซี่โครงหรือหน้าอกด้านใดด้านหนึ่งยื่นออกมาด้านหน้า ระดับหัวไหล่ 2 ข้างไม่เท่ากัน ระดับเอวไม่เท่ากัน ลำตัวเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ด้านหลังนูน เป็นต้น และจะส่งตรวจเพิ่มเติมด้วยการเอ็กซเรย์กระดูกสันหลัง ซึ่งก็จะทำให้เห็นส่วนของกระดูกสันหลังทั้งหมดค่ะ