ถามแพทย์

 • อยู่ม.6 แต่เป็นกระดูกสันหลังคด จะสามารถเรียนรังสีเทคนิคได้ไหม

 •  sakurakooo
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ คือตอนนี้หนูอยู่ม.6 แต่เป็นโรคกระดูกสันหลังคด ซึ่งได้รับการผ่าตัดไป2ปีกว่าแล้วค่ะ แล้วคณะที่อยากเรียนคือรังสีเทคนิคค่ะ สามารถเรียนได้ไหมคะ จะมีผลเสียอะไรหรือป่าว เห็นในคุณสมบัติการรับสมัครเข้าเรียนเขียนไว้ว่า ต้องไม่เป็นโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนค่ะ กังวลมากๆว่าจะสามารถเรียนได้ไหม

  sakurakooo  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ sakurakooo

  การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในแต่ละคณะหรือมหาวิทยาลัยนั้น อาจจะมีข้อกำหนดเรื่องสุขภาพ ว่าต้องไม่เป็นภาวะที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือการประกอบอาชีพในอนาคต

  ซึ่งจะมีกฎเกณฑ์กำหนดไว้ หรืออาจจะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคร้ายแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ซึ่งจะต้องไปตรวจก่อนเข้าศึกษาต่อ

  กรณีนี้ ถ้าเป็นกระดูกสันหลังคดที่ยังสามารถทำงานได้เหมือนคนปกติ หรือสามารถทำงานตามที่คณะกำหนดได้นั้น ก็ไม่น่าเป็นอุปสรรคในการเรียน แต่อย่างไรก็ตามแนะนำการสอบถามกับคณะที่จะไปเข้าเรียนโดยตรงอีกครั้งค่ะ