ถามแพทย์

 • กระดูกสันหลังคด จะเรียนพยาบาลได้ไหม

 •  Patcharawadee Seesane
  สมาชิก
  หนูอยู่ชั้นม.ปลายอยากเรียนพยาบาลมากค่ะ แต่ไม่ทราบว่ากระดูกสันหลังคดจะเรียนได้ไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Patcharawadee Seesane,

                      คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษายังคณะต่างๆ ในสถานศึกษาต่างๆ ก็จะมีข้อกำหนดในรายละเอียดแตกต่างกันไปค่ะ ดังนั้น หากจะเข้าศึกษาในสถานศึกษาใด ก็ควรสอบถามรายละเอียดยังสถานศึกษานั้นค่ะ

                       สำหรับการศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ โดยส่วนใหญ่แล้ว ก็มักจะมีการกำหนดอายุของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษา มีการกำหนดส่วนสูง ที่มักไม่ต่ำกว่า 145-150 เซนติเมตร และมักdeหนดว่า จะต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ

                        ดังนั้น การที่มีแค่กระดูกสันหลังคด หากไม่คดมาก ก็ไม่ได้ถือเป็นอุปสรรคต่อการเรียน แต่หากคดมาก จนเกิดรูปร่างที่ผิดปกติชัดเจน หรือเกิดอาการ เช่น ปวดหลังเรื้อรัง มีอาการเหนื่อยง่ายจากการที่ปอดและหัวใจทำงานได้ไม่เต็มที่ เป็นต้น ก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการทำงานในอนาคต ซึงสถานศึกษาก็อาจพิจารณาไม่รับเข้าศึกษาค่ะ 

                      ทั้งนี้ หากมีกระดูกสันหลังคด จนมีอาการหรือรูปร่างที่ผิดปกติชัดเจน  ก็ควรไปพบศัลยแพทย์กระดูกและข้อเพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาค่ะ