ถามแพทย์

 • ต้องการเปลี่ยนการคุมกำเนิดจากแบบฉีดเป็นเป็นแบบกิน ต้องทำอย่างไร ต้องรอกี่วันยาจึงจะมีประสิทธิภาพ

 •  Rungnapa KN
  สมาชิก
  ฉีดยาคุมแบบ3เดือน ฉีดครั้งที่ 1,2 ก็ไปฉีดตามนัด พอจะฉีดครั้งที่3 จะเปลี่ยนเป็นแบบกินเอา ต้องรอกี่วันคะยาถึงจะออกฤทธิ์ และควรเว้นกี่วันถึงจะมีเพศสัมพันได้
  Rungnapa KN  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Rungnapa KN

  หากต้องการเปลี่ยนจากการคุมกำเนิดแบบฉีดมาเป็นแบบกินนั้น สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องเลย ก็คือเมื่อครบกำหนดจะฉีดยาครั้งที่ 3 ให้เริ่มกินยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนทันที หรือไม่ควรเกิน 7 วันหลังจากนั้น แต่ควรกินทันทีในวันที่กำหนดฉีดยาคุมเลยจะดีที่สุด ซึ่งจะทำให้มีเพศสัมพันธ์ต่อเนื่องได้ทันที ไม่ต้องเว้นระยะค่ะ

  หลังการใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือนนั้น สำคัญคือการกินอย่างต่อเนื่องทุกวันจนยาหมดแผง จึงจะได้ประสิทธิภาพของยาแผงนั้นๆ และเมื่อยาหมดแผงหรือเป็น 7 สุดท้ายที่เป็นเม็ดแป้ง ประจำเดือนควรจะมา และให้กินยาคุมแผงต่อไปเมื่อเว้นครบ 7 วันแล้วกรณีเป็นแบบ 21 เม็ดค่ะ