ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์และมากินยาคุมฉุกเฉินในวันที่9ประมาณ5 โมงเย็น และมีเพศสัมพันธ์อีก 14-16 ต.ค แต่ไม่ได้ป้องกัน และพอมาตรวจวันที่30 ตอนเช้าก็ขึ้นขีดหนึ่ง ตกลงมีโอกาสตั้งครรภ์ไหม

 •  Oanusra
  สมาชิก
  ในเดือนก.ย หนูมีประจำเดือนวันที่ 3 และ29 จากนั้นวันที่7-9หนูมีอะไรกับแฟนและมากินยาคุมฉุกเฉินในวันที่9ประมาณ5 โมงเย็น แต่เลือดที่กินยายังไม่มาค่ะ และมามีอะไรกับแฟนอีก 14-16 ต.ค แต่ไม่ได้ป้องกันค่ะ. และพอมาตรวจวันที่30 ตอนเช้าก็ขึ้นขีดหนึ่งค่ะ. ตกลงมีโอกาสตั้งครรภ์ไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ  

  โอกาสตั้งครรภ์หลังรับประทานยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินอย่างถูกต้องมีไม่มากนักค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรับประทานอย่างถูกต้อง ผลข้างเคียงจากการใช้ยาคุมฉุกเฉิน เช่น ปวดท้อง ปวดหัว เจ็บเต้านม รู้สึกเพลีย ร่างกายอ่อนล้า ประจำเดือนมาผิดปกติ และควรมีการปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาทุกครั้ง ไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้คุมกำเนิดเป็นวิธีหลัก หรือใช้บ่อยเกินไป เพราะว่าผลข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉินคือ ประจำเดือนมาผิดปกติ ปวดศีรษะ คัดเต้านม และวิธีนี้มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดน้อยกว่าวิธีอื่น ๆ ค่ะ นอกจากนี้ไม่ควรรับประทานเกิน 2 ครั้งต่อเดือน เพราะว่าประสิทธิภาพการคุมกำเนิดจะลดลงด้วยค่ะ หากต้องการคุมกำเนิดระยะยาวควรอย่างยิ่งที่ต้องใช้การคุมกำเนิดแบบอื่น เช่น การรับประทานยาคุมกำเนิดแบบ 21 เม็ด หรือ แบบ 28 เม็ด หรือการฉีดยาคุมกำเนิด การใช้ห่วงอนามัย เป็นต้น

  ส่วนโอกาสการตั้งครรภ์ในการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันนั้น ขึ้นกับช่วงเวลา จะสามารถคาดคะเนได้หากว่ามีประจำเดือนมาสม่ำเสมอเท่านั้น โดยไม่มีการใช้ฮอร์โมนหรือยาใด ๆ ที่ทำให้ประจำเดือนคลาดเคลื่อนไปจากปกติ โดยช่วงกลางรอบเดือนจะมีการตกไข่ ดังนั้นโอกาสตั้งครรภ์จะสูงกว่าช่วงอื่น ๆ  โดยนับรอบประจำเดือนตั้งแต่ประจำเดือนมาวันแรก จนถึงก่อนประจำเดือนมาวันแรกของครั้งถัดไปค่ะ

  การทดสอบการตั้งครรภ์หลังจากมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 2-3 สัปดาห์ แล้วผลเป็นลบ ก็น่าจะไม่มีการตั้งครรภ์ค่ะ หากยังสงสัย ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมเพิ่มเติมค่ะ