ถามแพทย์

  • จะท้องไหม

  •  Mo2543
    สมาชิก
    คือ กินยาคุมแบบ28หมดแผง1ไปเเล้วค่ะ แต่เริ่มแผงใหม่วันที่13ทานไปได้5เม็ดลืมกินยาเม็ดที่6แล้วมากินตอนเช้า8โมง แล้วเม็ดที่7กินเวลา21.00คือเวลาปกติที่กินยาแล้วกินยาเม็ดที่8ไปแล้ว คือมีเพศสัมพันธ์วันที่21คือวันนี้คือการหลั่งใน ..คือมีโอกาสจะท้องมั้ย