ถามแพทย์

 • จะท้องไหม

 •  ตาล' สี้ฯ
  สมาชิก
  สวัสดีคะคุณหมอ คือมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหลังประจำเดือนหมด5วัน แล้วแฟนหลั่งใน อยากรู้ว่ามีโอกาสท้องไหมคะ
  ตาล' สี้ฯ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ตาล' สี้ฯ

  การมีเพศสัมพันธ์หลั่งในไม่ป้องกันด้วยถุงยางอนามัยนั้น มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ค่ะ หลังประจำเดือนหมด 5 วัน เป็นวันที่มีไข่ตกได้เช่นกัน จึงไม่ควรพยายามทำการนับวันไข่ตกเพื่อคุมกำเนิดเด็ดขาด ไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงใดของเดือน ควรจะต้องป้องกันทุกครั้ง ไม่ว่าจะป้องกันด้วยถุงยางอนามัย การใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือน ฉีดยาคุม หรือฝังยาคุมป้องกันไว้ก่อนค่ะ

  ดังนั้นมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ หากเป็นเพศสัมพันธ์ภายใน 72 ชั่วโมง อาจมีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาคุมฉุกเฉิน และอาจซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจดูอีกครั้ง ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิค่ะ