ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมกำเนิดมา 1 ปี 2 เดือน หลั่งใน จะท้องไหม

 •  Toey Araya
  สมาชิก
  ฝังเข็มยาคลุมมา 1ปี2เดือน มีอะไรกันป้องกันบ้างไม่ป้องกันบ้าง แต่หลั่งในตลอด จะมีโอกาสท้องไม๊ค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Toey Araya,

                   ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาฝังคุมกำเนิดถือว่าดีมาก ตามทฤษฎีแล้ว จะมีโอกาสการล้มเหลวทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้เพียง 0.05% หรือเท่ากับ 1 ใน 2000 คน ซึ่งดีกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดและยาฉีดคุมกำเนิด และจากรายงานการใช้งานจริงต่างๆ ทั่วโลกก็พบการตั้งครรภ์เกิดขึ้นน้อยกว่า 1 คนใน 1000 คนที่ฝังยาคุมในระยะเวลา 3 ปี ดังนั้นโอกาสที่คุณ Toey Araya จะตั้งครรภ์จึงถือว่าน้อยอย่างยิ่งค่ะ

  Toey Araya  Toey Araya
  สมาชิก
  เพิ่มเติม เมนส์ไม่มา 1 เดือนแล้วคะ จะอท้องไม๊

  ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดที่อาจพบได้ คืออาการขาดประจำเดือน ดังนั้นการที่ประจำเดือนไม่มา จึงน่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของยามากกว่าเกิดจากการตั้งครรภ์ หากกังวล อาจลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก็ได้ค่ะ