ถามแพทย์

  • ประจำเดือนไม่มา 1 เดือน แต่มีเลือดออกมาเป็นสีดำ

  • คุณหมอคะประจำเดือนนู๋๋ไม่มา1เดือนเเต่มาเลือดออกมา1วันเป็นสีดำ

    สวัสดีค่ะ คุณ วรรณภร์ 'จ๋า'จ๊วบ,

                           หากประจำเดือนไม่มา และที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อนค่ะ หากตรวจพบการตั้งครรภ์ และยังคงมีเลือดไหลจากช่องคลอด แนะนำควรรีบไปพบสูติ-นรีแพทย์โดยเร็ว เพราะอาจเป็นเกิดจากมีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ได้ แต่หากตรวจไม่พบ เลือดที่ออก ก็อาจเป็นเลือดประจำเดือนที่มีปริมาณน้อยมากได้ โดยสาเหตุที่ทำให้มีประจำเดือนน้อย เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด มีภาวะโลหิตจาง มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แนะนำควรสังเกตประจำเดือนในรอบต่อๆ ไปก่อน ว่าจะมาเป็นปกติหรือไม่ หากยังคงมามีปริมาณน้อยมาก แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ