ถามแพทย์

 • มีอาการคัดจมูก หายใจไม่ค่อยออก หูอื้อ คอแห้ง จะเป็นโควิดไหม

 •  ชะ' เอมม.
  สมาชิก
  จมูกตื้อ ไม่มีน้ำมูก หายใจไม่ค่อยออก หูอื้อ+คอแห้งไม่ไอ โควิดไหมคะ?
  ชะ' เอมม.  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ชะ' เอมม.

  อาการคัดจมูก หายใจไม่ค่อยออก หูอื้อ คอแห้งดังกล่าวมานั้น อาจจะเกิดจาก ภูมิแพ้ที่จมูกซึ่งมักมีอาการดังกล่าวเป็นๆหายๆมาเรื้อรัง ไม่มีไข้ และสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมและอากาศ เช่นในบางราย อากาศเย็น หรือมีฝุ่นมากอาจกระตุ้นให้มีอาการ สาเหตุอื่นๆเช่นเป็นการติดเชื้อของลำคอ เช่น เชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรีย มักเป็นเฉียบพลัน มีไข้ ไอ เจ็บ คอ มีน้ำมูกร่วมด้วยได้

  ส่วนการติดเชื้อโควิดนั้น อาการสำคัญอาจจะมีไข้เกิน 37.5 องศา ร่วมกับมีไอแห้งๆหรือไอมีเสมหะก็ได้ อาการคัดจมูก หูอื้อยังพบได้น้อย

  แต่อย่างไรก็ตามหากมีประวัติเสี่ยง เช่นสัมผัสผู้ติดเชื้อ เดินทางไปสถานที่เสี่ยงเช่นตามสถานบันเทิง หรือสถานที่ที่แออัดและพบว่ามีคนที่ไปด้วยติดโรคมาแล้วนั้น ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม

  ในเบื้องต้นให้หลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้มีอาการ รับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการต่างๆเช่นยาลดอาการคัดจมูกได้ ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ