ถามแพทย์

  • หลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะกินยาคุมกำเนิด หรือฉีดยาคุมแบบไหน ที่ไม่ทำให้น้ำนมออกน้อยลง

  •  Strong Flower
    สมาชิก

    หลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะกินยาคุมกำเนิด หรือฉีดยาคุมแบบไหนดีค่ะ ที่ไม่ทำให้น้ำนมออกน้อยลง

    สวัสดีค่ะ คุณ Strong Flower,

                       การคุมกำเนิดหลังคลอด หากต้องการให้นมลูก ควรเลือกการฉีดยาคุมกำเนิด (ชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือน) หรือการฝังยาคุมกำเนิด หรืออาจใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว เช่น ยี่ห้อ exluton, dailyton, cerazette เป็นต้น ซึ่งการคุมกำเนิดด้วยวิธีเหล่านี้ จะไม่มีผลต่อการหลั่งของน้ำนม เพราะเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่ใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพียงตัวเดียว ไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่จะไปมีผลต่อการลดการหลั่งน้ำนมค่ะ