ถามแพทย์

  • คันในลำคอ

  •  Sawsaw Tai
    สมาชิก

    คันในลำคอ และก็ไอแห้งเหมือนมีสเลสในลำคอเป็นเส้น ๆ เวลาไอบ้างครั้งมันก็จะมีออกมาบ้างบางครั้ง ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้ ก็ให้ยาภูมิ แพ้ และก็ไอ แต่อาการก็ไม่ดีขึ้นมาเลย ยังเป็นเหมือนเดิม เวลาช่วงกลางคืนจะคันในลำคอเยอะมากและก็ไอตลอดเวลาจนนอนไม่ได้ ไอขนานถึงทำให้อาเจียนก็มี  เป็นอาการอย่างนี้มาเป็นเดือนแหละ จะมีอันตรายไหมค่ะ บางที่ก็หายใจแบบเหนื่อย ๆ