ถามแพทย์

  • เพิ่งถอนฟันคุดมา มีอาการคันฟันคันลิ้น เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

  • มีอาการคันฟันคัดลิ้น เกิดจากเหตุใดคะ ควรรักษาเบื้องต้นอย่างไรคะก่อนหน้าหน้านี่พึ่งถอนฟันคุดมาคะ ขอบคุณคะ

    คุณ นารีรัตน์

    อาการคันฟันคันลิ้น อาจเกิดจากการที่เส้นประสาทร้บความรู้สึกที่มาเลี้ยงที่ฟันกับลิ้น มีการถูกรบกวน  จากสารเคมี  ภูมิแพ้   หรือ อาจจากการชอกช้ำของการถอนฟันคุด ทันตแพทย์ต้องฉีดยาชาระงับความรู้สึกไปโดนปลายประสาทได้เล็กน้อย   ลองทานยาแก้แพ้  ยา NSAID และไม่ต้องกังวลส่วนใหญ่จะหายได้เอง  เมื่อเส้นประสาทฟื้นตัวแล้ว  ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาตรงกับโรคครับ