ถามแพทย์

 • น้องอายุ 2 เดือนกว่า คอลูกเอียงไปทางซ้าย จะเป็นอะไรไหม

 •  Kewarin Junkum
  สมาชิก
  น้องได้2เดือนกว่า คอน้องเอียงไปทางซ้าย แต่เบลาเรียกหรือมองตามสิ่งของน้องก็หันตามปกติ แบบนี้น้องจะเป็นคอเอียงไหมค่ะ. แม่กังวลมากๆค่ะ
  Kewarin Junkum  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Kewarin Junkum

  อาการคอเอียงในเด็ก อาจจะเกิดจาก

  -คอเอียงแต่กำเนิด จากกล้ามเนื้อคอผิดปกติ

  -คอเอียงจากกระดูกสันหลังส่วนคอเจริญผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ทำให้เห็นลักษณะคอเอียงตั้งแต่แรกเกิดหรืออาจค่อยๆ เกิดภายหลังคลอดก็ได้

  -ตาผิดปกติ เช่นตาเหล่ ทำให้เวลาเด็กมองต้องเอียงคอตามไปด้วย

  แนะนำพบกุมารแพทย์เพื่อประเมินอาการอย่างละเอียด และหาสาเหตุ และแก้ไขตามสาเหตุนั้นๆ ควรรีบแก้ไขให้เร็ว เพื่อไม่ให้เป็นถาวรค่ะ

  เบื้องต้นควรฝึกการบริหารกล้ามเนื้อที่คอโดยอาจอุ้มในท่าตะแคงด้านที่น้องคอเอียง เน้นการนอนตะแคงด้านที่คอไม่เอียงเพื่อไม่ให้เด็กต้องแหงนหน้ามากเกินไป เป็นต้น