ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ ใส่ถุงยางและไม่ใส่ถุงยาง แต่ไม่ได้หลั่งใน ควรกินยาคุมฉุกเฉินไหม มีเพศสัมพันธ์ ใส่ถุงยางและไม่ใส่ถุงยาง แต่ไม่ได้หลั่งใน ควรกินยาคุมฉุกเฉินไหม

 •  Mamolly
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์กับแฟนใส่ถุงแต่มีครั้งหนึ่งที่แฟนสอดใส่โดยไม่ได้ใส่ถุง และไม่ได้หลั่งใน ควรกินยาคุมฉุกเฉินป้องกันได้ไหมคะ?แล้วควรซื้อยาคุมฉุกเฉินแบบเม็ดเดียวหรือสองเม็ดคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Mamolly,

                         การมีเพศสัมพันธ์โดยการใช้ถุงยางอนามัย จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 2%-18% ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย แต่ใช้การหลั่งนอก จะมีโอกาสตั้งครรภ์ประมาณ 4%-22% 

                          หากวันที่มีเพศสัมพันธ์ ไม่ได้อยู่ในระยะปลอดภัย อาจพิจารณาทานยาคุมฉุกเฉินค่ะ โดยควรรีบทานให้เร็วที่สุดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ไม่ควรเกิน 72 ชั่วโมง เพราะหลังจากนั้น ยาจะไม่ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้

                          ยาคุมฉุกเฉินจะมีทั้งชนิด 2 เม็ดใน 1 แผง และ 1 เม็ดใน 1 แผง ซึ่งประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์มากกว่าค่ะ