ถามแพทย์

 • คลำเจอก้อนเล็กๆบริเวณเนินนม

 • ดิฉันคลำเจอก้อนเล็กๆแข็งๆบริเวณเนินนมด้านขวารู้สึกเจ็บนิดๆเวลาสัมผัส อยากทราบว่าผิดปกติหรือเปล่าคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ อาทิตย์' ละครั้ง,

               การคลำได้ก้อนที่เต้านม อาจเกิดได้จาก

              1. ถุงน้ำหรือซีสต์ อาจเป็นซีสต์ก้อนเดียวหรือกลุ่มของซีสต์ มักคลำได้ค่อนข้างนิ่ม กลิ้งไปมาได้หรือขยับได้เล็กน้อย หากซีสต์มีการอักเสบ อาจทำให้รู้สึกเจ็บเต้านมได้

               2. ก้อนเนื้องอกธรรมดา มีหลายชนิด ที่พบได้บ่อยคือ ก้อนเนื้องอกชื่อ fibroadenoma ก้อนมักคลำได้แข็งกว่าก้อนถุงน้ำ สามารถขยับได้เล็กน้อย มักไม่ทำให้เจ็บเต้านม 

               3. fat necrosis เกิดจากเซลล์ไขมันในเต้านมตาย โดยเป็นผลจากการที่เต้านมถูกกระแทก ในช่วงแรกจะมีอาการเจ็บ ต่อมาจะคลำได้เป็นก้อน และไม่มีอาการเจ็บ

                4. มะเร็งเต้านม ก้อนจะแข็ง ไม่สามารถขยับไปมาได้ ก้อนมักโตเร็ว ในช่วงแรกไม่ทำให้เกิดอาการเจ็บเต้านม แต่เมื่อก้อนโตจนมีขนาดใหญ่ ก็อาจทำให้เจ็บได้

                หากคลำได้เป็นก้อนชัดเจน หรือไม่แน่ใจ แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ แพทย์จะตรวจคลำเต้านม หากสงสัยว่าเป็นก้อนเนื้อ อาจส่งตรวจเพิ่มเติมด้วยอัลตราซาวด์เต้านม หรือแมมโมแกรม (ในกรณีอายุมากกว่า 40 ปี)