ถามแพทย์

  • เคยเป็นไวรัสตับอักเสบบี หายแล้ว ยังเสี่ยงเป็นมะเร็งตับไหม

  •  Kalapo Marte
    สมาชิก
    คนเคยเป็นไวรัสตับอักเสบบี(หายแล้ว)ยังเสี่ยงเป็นมะเร็งตับอยู่ไหม

    สวัสดีค่ะ คุณ Kalapo Marte,

                          หากหายจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีแล้ว คือมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อขึ้นแล้ว ก็แสดงว่าหายจากการติดเชื้อ และทำให้โอกาสเป็นมะเร็งตับจากเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีก็ไม่มีค่ะ อย่างไรก็ตาม มะเร็งตับ ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีเพียงอย่างเดียว ดังนั้น หากมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ก็ยังอาจมีโอกาสเป็นมะเร็งตับได้ เช่น ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ สูบบุหรี่เป็นประจำ หรือได้รับควันบุหรี่เป็นประจำ มีภาวะไขมันพอกตับ การทานอาหารที่มีสารก่อนมะเร็งเป็นประจำ โดยเฉพาะสารอะฟลาทอกซิน มีโรคตับที่สืบทอดทางพันธุกรรมอยู่ การได้รับสารเคมีอันตรายจากยากำจัดวัชพืชเป็นต้น