ถามแพทย์

 • วัคซีนไวรัสตับอักเสบที่ฉีดให้ผู้ใหญ่และเด็กต่างกันไหม อายุ 17 ปี ต้องฉีดอีกไหม จะไปฉีดวัคซีนโควิดด้วย

 •  Dusida
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ

  1.วัคซีนไวรัสตับอักเสบที่ฉีดให้เด็ก และ ผู้ใหญ่ ต่างกันมั้ยค่ะ

  2.ตอนนี้ลูกสาว 17 ปี ได้รับวัคซีนครบ ต้องย้ำไวรัสตับอักเสบมั้ยค่ะ

  3.23 สค 64 นี้มีนัดฉีดวัคซีนโควิด และต้องการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบด้วย ต้องห่างกันกี่เดือนค่ะ

  4. ตรวจเลือดมีค่า AFP = 9.09 IU/ml อันตรายมากมั้ยค่ะ ตรวจหาไวรัสตับอักเสบแล้ว ไม่มีค่ะ 

  ขอบคุณมากค่ะ

   

  สวัสดีค่ะ คุณ Dusida,

                      หากหมายถึงไวรัสตับอักเสบชนิดบี 

                      1. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ที่ฉีดในเด็กและผู้ใหญ่ ไม่ได้แตกต่างกันค่ะ เพียงแต่ปริมาณที่ฉีดจะแตกต่างกัน นอกจากนี้ หากเป็นในเด็กทารก วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีมักผสมอยู่ในวัคซีนรวมโรค คือใน 1 ขวดของวัคซีน จะป้องกันได้หลายๆ โรค รวมถึงไวรัสตับอักเสบบีด้วย

                      2. หากในขณะนี้อายุ 17 ปี และในสมัยเป็นเด็กทารก ได้รับวัคซีนครบกำหนดตามอายุ ก็เท่ากับได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องฉีดเพิ่มอีกค่ะ

                      3. หากต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และยังมีความต้องการไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดบีอีก ก็ควรเว้นระยะฉีดไปอย่างน้อย 2 สัปดาห์ค่ะ

                     4. ค่า  Alfa-fetoprotein (AFP) ปกติ จะอยู่ในช่วง 10-20 ng/ml ดังนั้น หากวัดได้ 9.09 IU/ml = 9.09 x 1.21 ng/ml  = 10.9989 ng/ml ก็ถือว่ายังปกติดีค่ะ ดังนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไร