ถามแพทย์

  • ประจำเดือนขาด 9 วัน แล้ววันที่ 31 มี.ค.-2 เม.ย.มีเลือดออกทางช่องคลอดไม่มาก เกิดจากอะไร

  •  zxcvbnm
    สมาชิก
    ปกติประจำเดือนมาทุกวันที่25ของเดือน แต่เดือนนี้ประจำเดือนขาด9วันแล้ว พอวันที่31-2เมษายนมีเลือดออกทางช่องคลอดไม่มากพอเปื้อนกางเกงใน สาเหตุเกิดจากอะไรคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ zxcvbnm,

                       หากประจำเดือนมาช้าไป 9 วัน และเมื่อประจำเดือนมา มีปริมาณที่น้อยกว่าปกติ แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วย (หากเคยมีเพศสัมพันธ์) แต่หากตรวจหาการตั้งครรภ์ไม่พบ หรือไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ เลือดที่ออกในวันที่ 31 มี.ค. - 2 เม.ย. ก็น่าจะเป็นเลือดประจำเดือนค่ะ ส่วนการที่ประจำเดือนมาช้า และมาน้อยกว่าปกติ อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มเร็ว มีภาวะโลหิตจาง เป็นต้น ดังนั้น หากไม่ได้เกิดจากการตั้งครรภ์ แนะนำควรสังเกตประจำเดือนในรอบต่อๆ ไปก่อน ว่าจะมาเป็นปกติหรือไม่ หากยังคงมีปริมาณที่น้อยมาก ก็ควรไปพบแพทยฺเพื่อหาสาเหตเพิ่มเติม เช่น มีภาวะโลหิตจางหรือไม่ มีพังผืดในมดลูก มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น