ถามแพทย์

 • กินยาคุมยี่ห้อ oilezz อยู่ ต้องการเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่น ต้องทำอย่างไร และจะมีเพศสัมพันะ์ช่วงเว้นระยะ 6 วันได้หรือไม่

 •  Theeagle
  สมาชิก

  มีคำถามดังนี้ครับ


  1.การกิมยาคุมแผง 2 ยี่ห้อ oilezz(22เม็ด) หลังจากเว้น 6 วัน ในกรณีที่กินเม็ดแรก ของแผงที่ 2 สามารถมีอะไรอย่างปลอดภัยตั้งแต่เม็ดแรกของแผงที่ 2 เลยไหมครับ หรือต้องรอ 7 วันเหมือนแผงแรกครับ


   


  2.ในกรณีที่ กินยาคุม ยี่ห้อ oilezz(แบบ 22เม็ด) หากมีการเปลี่ยนยาคุมเป็นยี่ห้ออื่น แบบ 21 เม็ด จะต้องกินยังไงครับ


   2.1 จะต้องกินหลังจาก กิน 22 เม็ดหมด แล้วเว้น 6 วัน แล้วเริ่มกินยี่ห้อใหม่ในวันที่ 7 (ไม่ว่าปจำเดือนจะมาหรือไม่มา) หรือ


  2.2 เริ่มนับ1ใหม่หมด เริ่มกินในวันที่ประจำเดือนมาวันแรกครับ


   


  3.หากกินยาคุม ยี่ห้อ oilezz(22เม็ด) แผงแรกหมด ในช่วงเว้น 6 วันของแผงแรก สามารถมีอะไรอย่างปลอดภัยไหมครับ ในช่วง เว้น 6 วัน ขอบคุณครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ Theeagle,

                      1. หากเป็นการเริ่มทานแผงที่ 2 ยาคุมกำเนิดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ต่อเนื่อง สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย ไม่ต้องรอทานครบ 7 เม็ดก่อน

                      2. แนะนำให้ทานจนครบ 22 เม็ด แล้วเว้น 6 วัน แล้วจึงค่อยเริ่มทานยี่ห้อใหม่ต่อไป โดยไม่ต้องสนใจว่าประจำเดือนจะมาวันไหนและหมดวันไหน

                         อย่างไรก็ตาม หากประจำเดือนไม่มาเลยในช่วงที่เว้นระยะ 6 วัน แสดงว่าอาจเกิดการตั้งครรภ์ได้ เนื่องจากยาคุมกำเนิดไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% ดังนั้นเมื่เว้นระยะครบ 6 วันแล้ว ประจำเดือนไม่มา ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ก่อนเริ่มทานยาคุมยี่ห้อใหม่ค่ะ

                      3. หากได้ทานยาต่อเนื่องมาอย่างถูกต้อง ไม่มีวันที่ลืมทาน ทานยาในเวลาใกล้เคียงกันของแต่ละวัน ไม่มีอาเจียนหรือท้องเสีย ก็สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเว้นระยะ 6 วันได้