ถามแพทย์

 • ศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุต้องการทราบเกี่ยวกับโรคจิต และโรคจิตเภทในผู้สูงอายุ

 •  Supatra Kotisen
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นผู้ช่วยพยาบาลและกำลังเรียนต่อด้าน การดูแลผู้ป่วยสูงอายุ dementia และ โรคจิต โรคจิตเภท ในผู้สูงอายุ แต่ เป็นภาษานอร์เวย์ เลยทำให้ไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหาในหนังสืออย่างถูกต้อง เลยอยากหาแหล่งข้อมูลเป็นภาษาไทยไปอ่านประกอบ อาจจะช่วยได้บ้าง ชื่อโรค ความแตกต่างของแต่ละชนิดโรค อาการ การรักษา การดูแล ยา เพราะ ตั้งคำถามในกูลเกิ้ลก็ไม่ค่อยจะถูก เลยทำให้เข้ายากในการสืบหาข้อมูลทางโรค . เลยจะขอชื่อเวปไซต์ หรือลิ้งค์ ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

   สวัสดีคะคุณ Supatra Kotisen

  ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ ประเทศที่มีเรื่องของประชากรผู้สูงอายุมากขึ้นค่ะ และตอนนี้เป็นเรื่องของสาธารณสุขที่ต้องยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยทางกาย หรือ การเจ็บป่วยทางจิตใจค่ะ 

  ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาเรื่องของโรคประจำตัวที่มีหลายโรค และมีปัญหาเรื่องของความจำเสื่อม หรือ ความสามารถในการเรียนรู้ และการช่วยเหลือตัวเองลดลงค่ะ

  ทางสาธารณสุขให้เล่งเห็นปัญหาในเรื่องนี้ และมีการตั้งหน่วยงานหลายหน่วยงานขึ้นมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุคะ

  ปัญหาสุขภาพจิตที่พบได้จะเป็นเรื่องของภาวะซึมเศร้า เป็นส่วนใหญ่ค่ะ

  ตอนนี้มีสมาคม ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

  สมาคมพาคินสันแห่งประเทศไทย

  ซึ่งสามารถที่จะเปิดดูได้เลยค่ะ 

  แนะนำให้ค้นหา เฉพาะโรค และสามารถที่จะค้นหาเป็นภาษาไทยได้ ใน google ค่ะ แต่ต้องกรอกข้อมูลให้ถูก เช่น 

  • depression in elderly
  • psychosis in elderly
  • dementia in elderly and type

  เป็นต้นค่ะ 

  หรือสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตามนี้ค่ะ 

  สมองเสื่อม

  schizophrenia-จิตเภท

  โรคซึมเศร้า

  อารมณ์แปรปรวน

  เส้นเลือดในสมองแตก

  ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะค่ะ