ถามแพทย์

 • คลำได้ก้อนที่คอฝั่งขวาขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร ผ่านมาเป็นเดือนไม่ยุบไป และลามไปอีกข้าง เป็นโรคอะไรและอันตรายไหม

 •  PPSWT
  สมาชิก

  พบก้อนที่คอฝั่งขวา ขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร ผ่านมา 2 สัปดาห์ลดลงเหลือ 1 เซนติเมตร หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือนก้อนฝั่งขวายังไม่ยุบลง และพบก้อนที่คอฝั่งซ้ายอีก 1 ก้อน เป็นโรคอะไรและอันตรายไหมคะ

  PPSWT  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ PPSWT

   

  อาการคลำได้ก้อนที่คอฝั่งขวาขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร ผ่านมาเป็นเดือนไม่ยุบไป และลามไปอีกข้าง อาจจะเกิดจาก ต่อมน้ำเหลืองโตตามหลังการอักเสบหรือติดเชื้อบริเวณหู คอ จมูก แต่มักจะไม่เป็นเรื้อรัง ไม่ลุกลามขึ้นเรื่อยๆ ถ้าการอักเสบหรือติดเชื้อที่เป็นต้นกำเนิดหายไปแล้ว อาการต่อมน้ำเหลืองโตก็จะดีขึ้นตามไปด้วย สาเหตุอื่นๆเช่น ก้อนจากต่อมไทรอยด์ มักอยู่ตรงคอด้านหน้า อาจมีอาการของการทำงานไทรอยด์ผิดปกติ เช่นกินมาก น้ำหนักลด ตาโปน ก้อนจากชั้นไขมันใต้ผิวหนัง เป็นก้อนกลมขอบชัด กลิ้งไปมาได้บริเวณชั้นใต้ผิวหนัง มักไม่เจ็บ หรือมีสาเหตุอันตรายอื่นๆเช่นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 

   

  การให้ได้การวินิจฉัยที่แน่ชัดจำเป็นต้องได้รับการตรวจร่างกายจริง ร่วมกับตรวจหาสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติม ตรวจร่างกายในระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตรวจค่าความสมบูรณ์ของเลือดร่วมไปด้วย

   

  ดังนั้นถ้าก้อนดังกล่าวเป็นมากต่อเนื่อง ไม่ยุบไป ลามขึ้น คลำได้เป็นแผง กดเจ็บ มีไข้ ติดเชื้อบ่อยๆ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินเพิ่มเติม