ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉินมา 4 ครั้งแล้ว จะเป็นอันตรายต่อร่างกายไหม

 • คือว่าเคยกืนยาคุมมาแล้ว3ครั้ง ครั้งนื้เรากับแฟนใส่ถุงพอได้สักพักก็เอาออก แต่ถุงมันรั่วค่ะแต้ไม่ได้แตกนะคะพอดืไม่มือาลมต่อก็เลยเอาออกแต่ถุงมันรั่ว ต้องกืนยาคุมครั้งทื4ไหมคะ แล้วมันอันตลายไหม
  จัน เพังพักดี  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ จัน เพังพักดี

  การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัย แต่ถุงยางอนามัยรั่วนั้นมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ จึงอาจเป็นข้อบ่งชี้ในการใช้ยาคุมฉุกเฉินเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์หลังมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว ใช้ภายใน 72 ชั่วโมง หากกินได้ครบและตรงเวลา โอกาสตั้งครรภ์มีน้อยลง ยามีประสิทธิภาพได้ประมาณ 80-90% ค่ะ

  โดยการใช้ยาคุมฉุกเฉินนั้น ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าห้ามใช้เกินกี่ครั้งในชีวิตค่ะ เพียงแต่ว่าเป็นวิธีการที่ไม่แนะนำให้ใช้บ่อยๆ เพราะมีผลข้างเคียงเช่นเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด และประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนได้มาก อีกทั้งมีประสิทธิภาพต่ำกว่ายาคุมแบบปกติ หากใช้บ่อยๆภายในรอบเดือนเดียวกัน ก็จะยิ่งลดประสิทธิภาพของยาลงไป