ถามแพทย์

  • ทานยา pep มา 24 วัน แล้วได้ไปมีเพศสัมพันธ์อีก แต่ใส่ถุงยาง ต้องทานยา pep เพิ่มไหม

  •  phompimon@gmail.com
    สมาชิก
    ผมเป็นเกย์รุก ทาน pep มา 24 วัน วันทีี่ 25 ได้มีเพศสัมพันแบบใส่ถุงยาง ตอน 20.00 หลังจากนั้นทาน pep ต่อตอน 21.00 ตามเวลาทุกวัน ซึ่งเป็นวันที่ 25 ของการทาน pep ถ้ามองว่ามีความเสี่ยง ผมต้องทานยา pep เพิ่มมั้ยครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ phompimon@gmail.com,

                       หากทานยาต้านไวรัสแบบฉุกเฉินหลังการสัมผัสโรค (PEP) มาได้ 24 วัน แล้วได้ไปมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV มาเพิ่มอีก หากต้องการจะป้องกันการติดเชื้อ ก็ควรทานยา PEP ต่อไปอีกจนกว่าจะครบ 28 วัน นับจากวันที่มีความเสี่ยงครั้งสุดท้ายค่ะ อย่างไรก็ตาม หากใส่ถุงยางอนามัยป้องกัน ถุงยางไม่มีการฉีกขาด หรืออีกฝ่ายตรวจแล้วไม่มีการติดเชื้อ HIV ก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ อาจไม่ต้องทานยาต่อไปอีก 28 วันก็ได้ค่ะ