ถามแพทย์

 • กินยา provera สิบวัน หยุดยาเจ็ดวันยังไม่มีประจำเดือน

 •  Eve Nanan
  สมาชิก

  กินยา provera วันละเม็ดก่อนนอน ครบ 10 วันแล้วหยุด ยามาได้ 7 วันแล้วประจำเดือนยังไม่มาเลยทำงัยดีคะ

   สวัสดีคะคุณEve Nanan

  provera เป็นฮอร์โมนที่ใช้ในกรณีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอค่ะ การกินยาใช้ต่อเนื่องห้า ถึง สิบวันค่ะ จะให้มีเริ่มมีประจำเดือนได้ค่ะ ใช้ในการปรับฮอร์โมนค่ะ

  ถ้าหยุดยาแล้วเป็นเวลาเจ็ด วันประจำเดือนยังไม่มาแนะนำเรื่องการตรวจการตั้งครรภ์ก่อนค่ะ แล้วอาจจะต้องพบแพทย์ค่ะ หรือ รอประมาณ หนึ่งถึงสองสัปดาห์ค่ะ