ถามแพทย์

 • ยาคลายกล้ามเนื้อ มีผลต่อคนที่เป็นโรคหัวใจจริงหรือไม่ ถ้าทานไปแล้วจะเป็นอะไรไหม

 •  Tee Natchaphol Limpakdee
  สมาชิก
  ผมอ่านเจอบทความ ว่าคนเป็นโรคหัวใจ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ห้ามรับประทาน ผมเป็นโรคลิ้นหัวใจหย่อน จะเป็นอะไรไหมครับ ตอนนีมีอาการชาๆ

  คุณ Tee

  ยาตัวนี้ประกอบด้วย Acetaminophen (ยาลดปวดแก้ไข้) กับยา Orphenadrine  เป็นยาคลายกล้ามเนื้อ ที่มีฤทธิ์ ที่เรียกว่า Anticholinergic action  คือ ปกติกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนือลายของคนเราต้องมี สารเคมีชื่อ Acetylcholine เพื่อให้กล้ามเนื้อเหล่านี้ทำงาน ได้ ถ้าขาดไป ก็จะมีผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อ จึงนำมาใช้ในการรักษาคลายกล้ามเนื้อ  แต่เนื่องจากหัวใจเป็นอวัยวะที่มีกล้ามเนื้อเรียบ  ไม่อยู่ภายใต้บังคับของจิตใจ  ก็จะโดน Effect ของยานี้ไปด้วย ถ้าใช้ปริมาณไม่เหมาะสม  หรือบางคนไวต่อยานี้ ก็อาจมีผลทำให้ หัวใจเต้นช้าลง ความดันโลหิตตกได้

  สรุปว่า  ควรไปปรึกษาแพทย์โรคหัวใจเพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับโรคหัวใจของคุณก่อน รับประทานยาตัวนี้ทุกครั้งครับ