ถามแพทย์

 • กินยาคุมเม็ดแรกแล้วมีเพศสัมพันธ์อีก หลังจากนั้นลืมกินยาเม็ดที่ 2 จะเป็นอะไรไหม

 •  Kamolnit
  สมาชิก
  อยากรู้ว่าถ้ากินยาเม็ดแรกแล้วมีเพศสัมพันธ์ แต่ลืมกินยาเม็ดที่2แล้วจะท้องไหมแต่นึกได้ตอนตี5แล้วก็กินตอนนั้นเลยได้ไหม
  Kamolnit  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณKamolnit

  ในที่นี้น่าจะหมายถึงยาคุมกำเนิด แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นยาคุมแบบแผงหรือแบบฉุกเฉิน

  หากเป็นยาคุมแบบฉุกเฉินที่ต้องกิน 2 เม็ดห่างกัน 12 ชั่วโมง ถ้ามีเพศสัมพันธ์ในระหว่างนั้น ก็ให้กินยาคุมเม็ดที่ 2 ที่ 12 ชั่วโมงหลังกินเม็ดแรกไปตามปกติ ถ้าลืมกิน ให้กินเร็วที่สุดเท่าที่นึกได้ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพยาประมาณ 80-90%

  แต่ถ้าเป็นยาคุมแบบแผง ก็จะเท่ากัยว่าลืมกินยาไป 1 เม็ด ให้กินทันทีที่นึกได้ และกินยาในแผงที่เหลือต่อไปตามปกติ ประสิทธิภาพจะยังใกล้เคียงเดิมมากเช่นกัน