ถามแพทย์

 • กินยาเกินขนาด

 •  Faiz5525
  สมาชิก
  คือเราน้ำหนัก 86 กิโล แล้วกินยาประมาณ 50 กว่าดม็ดไม่ทราบว่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกายไม่ค่ะ เพราะเครียดมากคะ
  Faiz5525  พญ.นรมน
  แพทย์

   https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2-gluco-500mg-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94