ถามแพทย์

  • กินยาผิวขาว ส่งผลต่อประสิทธิภาพยาฝังคุมกำเนิดไหมครับ

  •  lihn peter
    สมาชิก
    ฝังยาคุมอยู่ 1.กินยาผิวขาว ทำให้ยาคุมประสิทธิภาพลดลงจริงไหม 2.กินยาปฏิชีวนะ , แท่งยาคุมเคลื่อน ทำให้ยาฝังคุมกำเนิดประสิทธิภาพลดลงจริงไหม 3.ยาอะไรบ้างทำให้ยาฝังคุมกำเนิดประสิทธิภาพลดลง