ถามแพทย์

 • กินยาจนหมดแล้วแต่ปจด.ไม่มา

 • คุนหมอคะหนุอยากสอบถามว่า หนุกินยาคุมของแอนนาจนหมดเม็ดสีขาวแล้ว แต่ปจด.ไม่มา ปกติแล้วเม็ดสีขาวคุมกำเนิดปะคะ
  ศิลา ชัยมณี  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ศิลา ชัยมณี

  การใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือนนั้นคุมกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมาก ประมาณ 95-99% โดยควรเริ่มใช้ภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน เพื่อให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้ทันทีตั้งแต่เม็ดแรก และให้กินติดต่อกันทุกวันจนยาหมดแผง คลาดเคลื่อนไม่เกิน 3 ชั่วโมง และเมื่อกินหมดแผง ให้กินยาแผงใหม่ต่อโดยทันที

  ยาเม็ดสีขาวดังกล่าวมา น่าจะเป็นยา 7 เม็ดสุดท้ายที่เป็นยาเม็ดแป้ง กินเพื่อกันลืมการกินต่อแผงเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนประกอบของฮอร์โมนที่ใช้คุมกำเนิด แต่หากได้กินยามาอย่างต่อเนื่องจนหมดแผง จะไม่มีไข่ตกในรอบเดือนนั้นๆ และช่วงกินยาเม็ดแป้ง 7 วัน แม้มีเพศสัมพันธ์ก็จะไม่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์

  โดยในช่วงกินยาเม็ดแป้ง 7 วัน เป็นช่วงที่ควรจะมีประจำเดือนมาค่ะ หากประจำเดือนไม่มาภายในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป ถ้าไม่ตั้งครรภ์จริงๆ สามารถเริ่มยาแผงต่อไปได้เลย ไม่ต้องรอให้ประจำเดือนมา