ถามแพทย์

 • กินยาคุม 28 เม็ดทุกเดือน ปกติประจำเดือนจะมาตอนเม็ดแป้งเม็ดที่4 แต่ของเดือนนี้ยังไม่มา จะท้องไหม

 •  Aunny.
  สมาชิก
  เดือนธ.ค.ทานถึงเม็ดแป้งเม็ดที่4แล้วเมนมาน้อยมากกลัวว่าจะท้องจึงลองไปซื้อที่ตรวจครรภ์มาพอตรวจเสร็จพบว่าไม่ท้องแต่ยังกังวนอยู่ว่าจะท้องไหม
  Aunny.  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Aunny.

  การใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือน 28 เม็ดนั้น ควรเริ่มใช้ภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน เพื่อให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้ทันทีตั้งแต่เม็ดแรก และให้กินติดต่อกันทุกวันจนยาหมดแผง คลาดเคลื่อนไม่เกิน 3 ชั่วโมง และเมื่อกินหมดแผง ให้กินยาแผงใหม่ต่อโดยทันที

  หากได้กินทุกวันติดต่อกันจนหมดเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ดแรกแล้วนั้น จะไม่มีการตกไข่ และโอกาสการตั้งครรภ์มีได้น้อยมาก

  หากประจำเดือนไม่มาในช่วงที่กินยาเม็ดแป้ง 7 วัน ให้ซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หรือไปยืนยันผลที่รพ.อีกครั้ง หากให้ผลลบจริงๆนั้น สามารถเริ่มยาแผงต่อไปได้ทันที ไม่ต้องรอให้ประจำเดือนมา