ถามแพทย์

 • กินยาคุม 28 เม็ดแล้วมีเพศสัมพันธ์

 •  Jay Phalatip
  สมาชิก
  กินยาคุม 28 เม็ดแล้วมีเพศสัมพันธ์(แต่กินมาหลายอาทิตย์แล้วครับ) ก่อนมีประจำเดือนเดือนจะมีโอกาสตั้งครรภ์ไหมครับตั้งครรภ์ไหมครับ (เช็คผ่านแอฟ Flo แอพบอกว่าโอกาสตั้งครรภ์น้อย)
  Jay Phalatip  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Jay Phalatip

  การใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือน 28 เม็ดนั้น ควรเริ่มใช้ภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน เพื่อให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้ทันทีตั้งแต่เม็ดแรก และให้กินติดต่อกันทุกวันจนยาหมดแผง คลาดเคลื่อนไม่เกิน 3 ชั่วโมง และเมื่อกินหมดแผง ให้กินยาแผงใหม่ต่อโดยทันที

  หากได้เริ่มกินอย่างถูกต้อง คือถ้าเริ่มตอนไม่ใช่ประจำเดือน ต้องกินติดต่อกัน 7 เม็ดก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน และได้กินต่อเนื่องจนยาหมด โอกาสตั้งครรภ์มีได้น้อยกว่า 1% ค่ะ

  สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่ยังไม่สบายใจหรือรอบเดือนไม่มาตามปกติ ควรไปยืนยันผลที่รพ.อีกครั้ง