ถามแพทย์

  • กินยาคุมวันที่มีประจำเดือนวันแรก กินไม่สม่ำเสมอ กินหมดแผงแล้ว ประจำเดือนยังไม่มา

  • ดิฉันเริ่มกินยาคุมแผงแรกในวันที่10ตุลาคม(วันที่มีประจำเดือนวันแรก)จากนั้นก็ลืมกินบ้างกินไม่ตรงเวลาบ้าง พอวันที่20มีเพศสัมพันธ์หลั่งข้างใน จนตอนนี้กินยาคุมหมดแผงนั้นไปแล้วประจำเดือนยังไม่มามีโอกาสท้องไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ความทรงจำ สีจาง,

                          หากได้เริ่มทานยาคุมกำเนิดภายในวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาคุมก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที โดยหากทานยาได้อย่างถูกต้อง คือทานทุกวัน ไม่มีวันที่ลืมทาน ทานยาในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในแต่ละวัน ไม่มีอาเจียนหรือท้องเสียหลังทานยา ไม่ได้ทานยาอื่นบางชนิดร่วมด้วย ยาคุมกำเนิดก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% หรือมีโอกาสตั้งครรภ์น้อยกว่า 1% แต่หากมีการลืมทานยาเป็นบางวัน กินยาไม่ตรงเวลา ประสิทธิภาพก็ย่อมจะลดลงไปค่ะ

                          หากเป็นยาคุมชนิด 21 เม็ด ก็ควรทานให้ครบ 21 เม็ดและเว้นระยะครบ 7 วันก่อน หากประจำเดือนยังไม่มา จึงควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ  แต่หากเป็นยาคุมชนิด 28 เม็ด ก็ควรทานให้ครบ 28 เม็ดก่อน หากประจำเดือนยังไม่มา ก็ให้ตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ