ถามแพทย์

  • กินยาคุมไม่ตรงเวลา

  • แต่กินยาคุมทุกวันนะคะม่เคยลืมกินคะแต่แค่ม่ค่อยกินตามเวลาอะคะแต่หนุกินทุก24ชั่วโมงยุนะคะ แล้วมีโอกาสท้องไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ คาซิโอ ตระกูลลปาร์คค,

                      หากเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว การทานยาคุมกำเนิดไม่ตรงเวลา จะมีผลลดประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดลงได้ค่อนข้างเยอะค่ะ แต่หากเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม จะมีผลต่อการลดประสิทธิภาพน้อยกว่า แต่หากทานในเวลาที่แตกต่างกันมากกว่า 12 ชั่วโมง (เช่นเมื่อวานททานตอนเช้า วันนี้ทานก่อนนอน) และทานไม่ตรงเวลาบ่อยๆ หลายๆ วัน ระดับฮอร์โมนในร่างกายก็จะไม่คงที่ มีผลให้ประสิทธิภาพการคุมกำเนิดลดลงได้พอควรค่ะ  ซึ่งโอกาสการตั้งครรภ์ก็จะมากกว่า 1% ได้ (หากเทียบกับการทานยาถูกต้องตรงเวลา จะมีโอกาสตั้งครรภ์น้อยกว่า  1%) 

                       ปัจจัยอื่นๆ นอกจากนี้ที่จะมีผลให้ประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลดลง เช่น การเก็บยาในที่อุณหภูมิสูง การมีอาเจียนหรือท้องเสียร่วม การทานยาบางชนิดร่วม เช่น ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อรา ยากันชัก ยาต้านไวรัสเอชไอวี เป็นต้น