ถามแพทย์

  • กินยาคุมแผงใหม่ผิดวัน แบบ 21 เม็ด

  •  Twan555
    สมาชิก
    เริ่มแผงใหม่วันพุธแต่ลืมซื้อ ไปซื้อในวันพฤหัสบดีและกินผิดวันดันไปกินเม็ดวันพฤหัสบดี วันศุกร์เช้าไปกินเม็ดของวันพุธ และตอน 21.00 กินของวันศุกร์ หลังจากนั้นก็กินตามปกติ อยากถามว่าต้องเริ่มแผงใหม่ไหม หรือว่ากินต่อไปได้ค่ะ