ถามแพทย์

 • กินยาคุมแบบ 21 เม็ด ช่วงเว้น 7 วัน ไปกินยาเลื่อนประจำเดือนและมีเพศสัมพันธ์ จะท้องไหม

 •  oonnllx
  สมาชิก
  พอดีกินยาคุมแบบ21เม็ด ในช่วงเว้น7วัน ได้กินยาเลื่อนประจำเดือน พอเว้นครบ7วันแล้วก็เริ่มกินยาคุมแผงใหม่ เป็นสาเหตุทำให้เมนไม่มาใช่มั้ยคะ แต่ในช่วงเว้น7วันนั้นก็มีเพศสัมพันธ์กับแฟนด้วย มีการเสี่ยงในการตั้งครรภ์มั้ยคะ
  oonnllx  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ oonnllx

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที หากเริ่มช่วงเวลาอื่น อาจจะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้ และต้องกินทุกวันจนหมดแผง กรณีเป็น 21 เม็ดเมื่อกินหมดก็ให้เว้น 7 วันให้ประจำเดือนมาแล้วค่อยกินแผงใหม่ 

  การไปกินยาเลื่อนประจำเดือนช่วงที่เว้นยา 7 วัน ไม่น่าส่งผลต่อประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิด ถ้ากินมาจนหมดแผง ก็ไม่น่าจะมีการตกไข่ในเดือนนั้นๆ และการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่เว้นยา 7 วันก็ไม่น่าทำให้เกิดการตั้งครรภ์ค่ะ

  หลังจากเว้นยาครบ 7 วันให้เริ่มกินยาแผงต่อไปทันที หรือถ้าไม่สบายใจเรื่องการตั้งครรภ์ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ  จริงๆแล้วถ้ากินยาคุมกำเนิดอยู่แล้วต้องการไม่ให้ประจำเดือนมา ก็สามารถทำได้ด้วยการไม่ต้องเว้น 7 วัน กล่าวคือเมื่อกินครบ 21 เม็ดก็ให้กินยาแผงใหม่ต่อทันที ถ้าทำได้แบบนี้ก็จะไม่มีประจำเดือนมา ประสิทธิภาพยาก็เป็นไปตามปกติ และไม่จำเป็นต้องกินยาเลื่อนประจำเดือนค่ะ