ถามแพทย์

 • กินยาคุมแบบ 21 เม็ด ไม่หมดแผง จะเป็นอะไรไหม

 •  ฟา' ลา.า
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ พอดีอยากปรึกษา เพราะกินยาคุมแบบ21 เม็ดแต่กินไม่หมดแผงเหลือประมาณ6-7วันก็หมดแต่ทำหายจะเปนไรมั้ยค่ะ
  ฟา' ลา.า  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ฟา' ลา.า

  ยาคุมกำเนิดแบบ 21 เม็ดนั้น เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง หากแต่ต้องกินทุกวันติดต่อกันจนหมดแผง

  โดยยาคุมกำเนิดชนิดนี้ มักเป็นตัวยาฮอร์โมนทั้งหมด ไม่สามารถขาดยาเม็ดใดเม็ดหนึ่งไปได้ ดังนั้นถ้ากินไม่หมดเหลือประมาณ 6-7 เม็ดที่ไม่ได้กิน ยาอาจจะไม่ได้ประสิทฺธิภาพ มีโอกาสตั้งครรภ์ได้

  แนะนำให้ซื้อยาคุมยี่ห้อและแบบเดียวกัน และกินเม็ดที่ทำหายจากแผงใหม่ไปให้ครบนะคะ หรือใส่ถุงยางอนามัยไปก่อนจนกว่าประจำเดือนรอบถัดไปจะมา หรือถ้าประจำเดือนไม่มา ควรจะซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมายืนยันก่อนว่าไม่ตั้งครรภ์ ค่อยเริ่มยาคุมแผงถัดไปได้