ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉินตอนเกือบสี่โมง ต้องกินอีกทีตอนกี่โมง

 •  Phaewa Ketkaew
  สมาชิก
  กินยาคุมเม็ดแรกตอน3โมง58ต้องกินอีกที่กินโมงหรอคะ
  Phaewa Ketkaew  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณผู้ใช้งาน

  การใช้ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือน เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา และคลาดเคลื่อนกันวันละไม่เกิน 3 ชั่วโมง โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที หากเริ่มช่วงเวลาอื่น อาจจะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้

  โดยการกินยาในวันถัดๆไป ควรกินเวลาใกล้ๆกับของเดิม คลาดเคลื่อนไม่ควรเกิน 3 ชั่วโมง เพื่อให้ระดับฮอร์โมนคงที่อยู่ตลอด และเพื่อกันการลืมกินด้วย

  หลังการใช้ยาให้สังเกตรอบเดือน ถ้าประจำเดือนไม่มาในช่วงที่เว้นยาหรือยาเม็ดแป้ง ควรยืนยันการตั้งครรภ์ให้แน่ชัดก่อนเริ่มยาแผงถัดไป