ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 17 มิ.ย. มีเพศสัมพันธ์ 25 มิ.ย. กินยาคุมฉุกเฉิน วันที่ 30 มิ.ย. มีเลือดออก จะท้องไหม

 •  Nanice
  สมาชิก
  คือปจด.มา17มิ.ย หมด21มิ.ย มีพสพ.กับแฟนวันที่25มิ.ย สวมถุงยางแต่ถุงยางขาด แต่ไม่ทราบว่าขาดตอนไหนเป็นช่วงที่กำลังสอดใส่ค่ะ น่าจะได้2-3ทีแล้วรู้ว่าขาด จากนั้นจึงเลิกทำเลยค่ะ แล้วอีก6ชม.ทานยาคุมฉุกเฉินแบบ2เม็ด ซึ่งเม็ดที่2ทานตอนเช้าที่26มิ.ยค่ะ จากนั้น30มิ.ยมีเลือกออกค่ะ อยากทราบว่าปจด.เดือนก.คจะมามั้ย แล้วอาการแบบนี้จะท้องมั้ยคะคุณหมอ

  สวัสดีค่ะ คุณ Nanice,

                       หากประจำเดือนมาวันที่ 17 มิ.ย. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์วันที่ 25 มิ.ย. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 9 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่าเลยระยะปลอดภัยไปแล้ว ซึ่งหากถุงยางฉีกขาด ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ อย่างไรก็ตาม หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินไป โดยทานเม็ดแรกภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ และทานเม็ดที่ 2 ตามเวลา ยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% โอกาสในการตั้งครรภ์จึงถือว่ามีน้อยอยู่ค่ะ

                        สำหรับเลือดที่ออกในวันที่ 30 มิ.ย. น่าจะเป็นเลือดที่เกิดจากผลของยาคุมฉุกเฉินได้  ไม่ใช่ประจำเดือน เพราะยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่ควรมา ส่วนประจำเดือนในรอบถัดไปนั้น ก็อาจมาในช่วงวันที่ 30 ก.ค. ได้ 

                        ทั้งนี้ การที่มีเลือดออก ก็แสดงว่าไม่น่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากต้องการให้แน่นอน ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ค่ะ