ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉินแล้วประจำเดือนยังไม่มา ตรวจการตั้งครรภ์แล้วขึ้นขีดเดียว เป็นเพราะอะไร

 •  00274108
  สมาชิก
  มีอะไรแล้วหลั่งในประมาณวันที่8เดือน5แล้วกินยาคุมฉุกเฉินตินเย็น แล้ว อีก12ชม.ก็ กิน เม็ด ที่2 หลังจาก กิน เม็ด ที่2ไม่เกิน ครึ่ง ชม.เกิดปวดท้องเข้าห้องน้ำเลยกินยาไปอีกเม็ดเป็น เม็ด ที่3ดักไว้ ปกติประจำเดือนจะมาปกติวันที่15-16แต่ยังไม่มา แล้ววันที่1เดือน6ไปซื้อที่ตรวจมาผลปรากฎว่าขึ้นขีดเดียว แต่จนตอนนี้ประจำเดือนก็ยังไม่มา ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร?
  00274108  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ 00274108

  การใช้ยาคุมฉุกเฉินเป็นการรับประทานฮอร์โมนในขนาดสูงเข้าไปทีเดียวเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์จากเพศสัมพันธ์ที่เกิดไปแล้ว โดยสำคัญคือจะต้องใช้ยาดังกล่าวภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ และกินให้ครบและตรงเวลาตามข้างฉลากกำหนด การกินยาเกินนั้นไม่น่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพยา แต่หากกินไม่ครบอาจจะลดประสิทธิภาพของยาได้ค่ะ

  ดังนั้นจากเหตุการณ์ที่กล่าวมา ถ้าได้กินภายใน 72 ชั่วโมง และกินครบ 2 เม็ด โดยที่เม็ดที่ 2 ที่ไม่แน่ใจได้กินชดเชยไปแล้วด้วย โอกาสตั้งครรภ์มีน้อย ยามีประสิทธิภาพได้ประมาณ 80-90% ค่ะ

  โดยหลังใช้ยาคุมฉุกเฉิน อาจทำให้เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด หรือประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนไปได้ แต่สุดท้ายแล้วควรจะมา ดังนั้นหากรอบเดือนมาช้าเกิน 35 วันจากรอบก่อน ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมายืนยันผล ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ ดังนั้นหากประจำเดือนขาดหายไป น่าจะตรวจให้ผลบวกได้แล้วค่ะ หากให้ผลลบ แต่ประจำเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.อีกครั้ง ถ้าไม่ตั้งครรภ์จริง อาจจะต้องตรวจหาสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนไม่มาเช่นมีความผิดปกติที่มดลูกหรือรังไข่ต่อไป