ถามแพทย์

  • กินยาคุมฉุกเฉินแล้วประจำเดือนจะเลื่อนไปกี่วัน มีโอกาสไม่เลื่อนมั้ย

  •  Napat Oak
    สมาชิก
    ประจำเดือนล่าสุดมาวันที่12 ตค มีเพศสัมพันล่าสุดวันที่4 กินยาคุมฉุกเฉิน และเมื่อวานกับวันนี้มีเลือดออกเยอะคล้ายประจำเดือนสีแดง อยากรู้ว่าเป็นประจำเดือน หรือเลือดของผลยาคุมค่ะ เพราะรอบเดือนน่าจะมาช่วงนี้ / กินยาคุมแล้วประจำเดือนจะคลาดเคลื่อนไปกี่วัน หรือมีโอกาสไม่เลื่อนมั้ยคะ