ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมา 2-3 พ.ย. มีเพศสัมพันธ์ 8 พ.ย. จะท้องไหม

  •  มาย'ย ด๋อย
    สมาชิก
    ประจำเดือนครั้งล่าสุด 2-3 พ.ย วันที่8มีอะไรกัน แล้วปล่อยใน มีโอกาศท้องมั้ยค้ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ มาย'ย ด๋อย,

                             หากประจำเดือนเริ่มมาวันที่ 2 หรือ 3 พ.ย. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 8 พ.ย. เท่ากับมีเพศสัมพันธ์ภายในไม่เกิน 7 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ถือว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นมีน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% แต่ทั้งนี้ โดยปกติ ต้องมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่มากกว่า 24 วันด้วย (ให้นับจากวันแรกของประจำเดือนในรอบก่อน จนถึงก่อนวันแรกของประจำเดือนในรอบนี้) หากน้อยกว่า 24 วัน การนับระยะปลอดภัย อาจไม่สามารถใช้ได้ และโอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็อาจมีได้ค่ะ