ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉินสองอาทิตย์ติดกัน โดยไม่ได้รีบกินทันทีเเต่กินภายใน 72 ชั่วโมง จะท้องไหม

 •  Tee Raporn
  สมาชิก
  อยากถามว่าถ้ากินยาคุมฉุกเฉินแบบ1เม็ดสองอาทิตย์ติดกันเเต่หลังมีเพศสัมพันไม่ได้รีบกินทันทีมีโอกาสท้องมั้ยคะ
  Tee Raporn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณtxxp

  การใช้ยาคุมฉุกเฉิน ถ้าได้ใช้อย่างถูกต้อง คือใช้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์นั้น โอกาสตั้งครรภ์ลดลงไปได้ประมาณ 80-90% 

  แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้วิธีการดังกล่าวบ่อยๆ เพราะประสิทธิภาพต่ำกว่าวิธีอื่น ผลข้างเคียงมากกว่า และถ้าใช้บ่อยๆก็อาจจะลดประสิทธิภาพของยาลงไปอีก

  หลังจากนี้สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมายืนยันได้อีกครั้ง ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ

  Tee Raporn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณtxxp

  การใช้ยาคุมฉุกเฉิน ถ้าได้ใช้อย่างถูกต้อง คือใช้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์นั้น โอกาสตั้งครรภ์ลดลงไปได้ประมาณ 80-90% 

  แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้วิธีการดังกล่าวบ่อยๆ เพราะประสิทธิภาพต่ำกว่าวิธีอื่น ผลข้างเคียงมากกว่า และถ้าใช้บ่อยๆก็อาจจะลดประสิทธิภาพของยาลงไปอีก

  หลังจากนี้สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมายืนยันได้อีกครั้ง ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ

  Tee Raporn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณtxxp

  การใช้ยาคุมฉุกเฉิน ถ้าได้ใช้อย่างถูกต้อง คือใช้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์นั้น โอกาสตั้งครรภ์ลดลงไปได้ประมาณ 80-90% 

  แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้วิธีการดังกล่าวบ่อยๆ เพราะประสิทธิภาพต่ำกว่าวิธีอื่น ผลข้างเคียงมากกว่า และถ้าใช้บ่อยๆก็อาจจะลดประสิทธิภาพของยาลงไปอีก

  หลังจากนี้สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมายืนยันได้อีกครั้ง ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ